GRS-certificeringskrav for genbrugsmaterialer!

2023-12-28

GRSer en global genbrugsstandard, samt en international, frivillig og komplet produktstandard. Indholdet er designet til at implementere produktgenbrugs-/genanvendelseskomponenter, kæde of custody-kontrol, socialt ansvar og miljøpraksis og kemikalierestriktioner for forsyningskædeproducenter og er certificeret af et tredjepartscertificeringsorgan. Hvad er GRS-certificeringskravene for genbrugsmaterialer?

1.GRScertificerede produkterskal indeholde mindst 20 % genanvendelige ingredienser.

2. Giv gyldig leverandørcertifikat eller erklæring om genbrugsråvarer.

3. Produkter, der indeholder mindst 50 % genanvendelige ingredienser, overholder det specifikke GRS-mærke.

4. Alle relevante sporbarhedsdokumenter og/eller testresultater anses for at fastslå det certificerede råmateriales egenskaber.

5. Certifikater eller erklæringer om genvundne råvarer skal forelægges mindst én gang om året eller i tilfælde af væsentlige ændringer i kilden.

6. Er der procedurer på plads til at kontrollere alle partier af genanvendte råvarer for at fastslå, at råvarerne ikke er originale økologiske stoffer.

7. Sådan fastslås det, at alle genbrugsmaterialer, der indgår i forsyningskædeledelsen, har et gyldigt handelscertifikat godkendt af et autoriseret certificeringsorgan.

8. Bekræft og bekræft, at alle certificerede råvarer er fra den tilsvarende forarbejdning og salg, med rimelig juridisk autorisation, og kan levere kopier af relevante dokumenter.

9. Denne standard begrænser strengt brugen af ​​giftige kemikalier i produktionen af ​​GRS-produkter, hvilket ikke kun betyder, at vi kun fokuserer på genbrugsmaterialer eller restkemikalier i produkter.

10. Autentificeringskomponenter kan let beregnes ved hjælp af det samlede outputbalanceforhold. Hvis der ikke er nogen GRS-produktion, skal der gives et eksempel (for at teste sporbarheden af ​​det leverede produkt på den faktiske ordre).

11. Der er visse forskelle i indkøbs- og forarbejdningsforbruget af råvarer. Den godkendte part skal indsende den samlede outputbalance for hvert råmateriale for at løse problemerne.

12.GRScertificerede produkterkan bruge udtrykkene "fremstillet med X% (genbrugsmaterialer)" eller "inklusive X% (genbrugsmaterialer)".


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy